Registra la teva casa

 

 
 
 

Si tens una casa, pis o loft de propietat o lloguer amb un mínim de 250 m2, i vols que s'utilitzi com a plató per anuncis publicitaris, pel·lícules o sessions fotogràfiques, registra't a la meva pàgina web.
 
Registrar la teva casa a www.localizacionesbarcelona.com és completament gratis.
 
Si vols incloure la teva propietat en el meu arxiu i poder utilitzar-la com plató, envieu-me les vostres dades i algunes fotografies de referència amb el formulari de més avall. Em posaré en contacte amb tu com més aviat millor.
 
Les fotografies de les cases són mostrades amb un codi i, evidentment, sense cap dada referent als propietaris ni a la ubicació. Aquestes dades només es donaran a les productores quan el propietari ho autoritzi.
 
Els contactes de les localitzacions estan protegits per la "Llei de Protecció de Dades" i classificats amb les màximes garanties de seguretat i control, i fora d'aquest lloc web.
 
Els propietaris que vulguin sumar-se al meu arxiu donen a entendre que volen també incloure la seva localització en aquesta pàgina web.
 
En el moment que un propietari no desitgi que la seva casa aparegui en www.localizacionesbarcelona.com i un cop m'ho hagi comunicat i s'hagi comprovat la seva identitat, serà retirada immediatament.
 
www.localizacionesbarcelona.com només utilitzarà les fotografies realitzades a casa com a referència per mostrar l'espai i mai es farà un ús indegut d'elles, com vendre o publicar-les.
 
És la meva voluntat sincera no perjudicar cap propietari. Només pretenc aprofitar les facilitats que ens ofereixen les noves tecnologies per ser més ràpid i eficient amb les productores i el visionat de les localitzacions.Termes i Condicions Legals i d'ús
 
Es recomana a l'Usuari llegir atentament les Condicions Legals i d'Ús de localicacionesbarcelona.com. Cada vegada que accedeixi a aquest lloc web, implica l'acceptació i conformitat de tota la informació de la versió publicada en el moment d'accés. En cas contrari abstenir d'entrar.

 
Informació General


En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que aquest lloc web ha estat creat i és un servei ofert per D & M Photo Team, SCP d'ara endavant localizacionesbarcelona.com, amb domicili al Carrer del Pantà 103 de Terrassa - 08221 (Barcelona) Espanya, i amb el NIF: J62507868, Tel / Fax: 93 788 26 08 i e-mail:


localicacionesbarcelona.com, està representada per David Sánchez Giménez amb el DNI: 39158194G i amb domicili al Carrer del Pantà 103 de Terrassa - 08221 (Barcelona) Espanya, Tel / Fax: 93 788 26 08 i e-mail:


localicacionesbarcelona.com i el seu representant David Sánchez Giménez, es reserven tots els drets a modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis i continguts en tot o en part d'aquesta pàgina en qualsevol moment i sense previ avís.

Al mateix temps la Marca Nacional localicacionesbarcelona.com, consta registrada a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

localicacionesbarcelona.com, o el seu representant David Sánchez Giménez es reserven el dret de negar-se a facilitar dades de qualsevol propietari si ho creuen convenient.

localicacionesbarcelona.com, i el seu representant David Sánchez Giménez, faran tot el possible perquè aquest lloc web estigui en les màximes condicions de funcionament i en el cas que el servei del Web Master, no sigui correcte localicacionesbarcelona.com no es responsabilitza del mal funcionament, així com la intrusió de virus i altres, que pugui perjudicar a l'usuari.

localicacionesbarcelona.com i el seu representant David Sánchez Giménez, garanteixen la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels mateixos propietaris o recollits a través d'aquest lloc web.
"Protecció de Dades" (LOPD).

L'ús i els serveis d'aquest lloc web estan indicats per a majors d'edat o menors prèviament autoritzats pels seus pares, representants legals o tutors.
 

Accés, Finalitat i ÚsL'accés a la pàgina web localicacionesbarcelona.com, és lliure i gratuït.

L'accés està recomanat a persones i empreses relacionades amb la producció i realització audiovisual en general i de cinema, publicitat de televisió i fotògrafs.

La finalitat de localicacionesbarcelona.com, és facilitar el visionat ràpid de cases o habitatges en general i així com tot tipus de llocs que s'estimin pertinents.

localicacionesbarcelona.com, i el seu representant legal David Sánchez Giménez, ofereixen el servei de mitjançar entre els propietaris de cases i les productores de cinema i publicitat.

L'activitat fonamental de localicacionesbarcelona.com, és la recerca constant de cases o habitatges en general i ampliar la base de dades de l'arxiu i donar servei a les productores d'audiovisuals.

Les fotografies de la pàgina web localicacionesbarcelona.com, es poden copiar, descarregar o imprimir segons es cregui necessari, però porten gravades la marca d'aigua localicacionesbarcelona.com, només sol · licitant al representant del lloc web o de l'arxiu es podran obtenir sense la marca.

Les fotografies de la pàgina web localicacionesbarcelona.com, o les que s'enviïn des de l'arxiu, només seran referencials i d'ús intern per a la productora; Les localitzacions es podran actualitzar a petició de la productora.

Està totalment prohibit reproduir, copiar, vendre o publicar una part o la totalitat de l'arxiu de localicacionesbarcelona.com, sense la prèvia autorització per escrit del representant legal del lloc web.

localicacionesbarcelona.com, i el seu representant no es fan responsables de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per tercers aliens a l'organització.

Els usuaris d'aquest lloc web respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que localicacionesbarcelona.com pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d'ús d'aquesta pàgina web.

 Propietat Industrial i Intel·lectual


El disseny del lloc web, el logotip i la denominació localicacionesbarcelona.com, són propietat de D & M Photo Team, SCP
i del seu representant David Sánchez Giménez.

Per tant, queda prohibida la seva utilització i cal l'autorització per escrit de localicacionesbarcelona.com i el seu representant, per fer ús de la reproducció, modificació o còpia parcial o total, així com per a l'explotació, distribució i comercialització en general.
 
Totes les fotografies exposades en el lloc web i les que formen l'arxiu general, han estat i són realitzades per localicacionesbarcelona.com, i el seu representant, a excepte d'algunes fotografies que algun propietari hagi enviat i que garanteixi que té els drets de la propietat intel·lectual i que no són d'un tercer.

D'acord amb el que disposa la Llei 1/82 de Protecció Civil a l'honor a la intimitat ia la pròpia imatge, per a la publicació de fotografies o imatges que puguin afectar la intimitat de les persones físiques, cal en tot cas el consentiment exprés
i no necessàriament per escrit del propietari o responsable de la localització.

En aquest lloc web es porta a terme la publicació de fotografies realitzades per localicacionesbarcelona.com i el seu representant, que en el moment de realitzar-les comptava amb la presència del propietari del lloc o persona autoritzada per ell, per la qual cosa localicacionesbarcelona.com entén que va existir consentiment exprés per a la realització de les mateixes.

És la nostra voluntat no perjudicar cap propietari i per aconseguir més transparència, es posa a disposició de tot propietari que vulgui donar de baixa la seva localització d'aquest lloc web, els següents mitjans:

Tel / Fax: 93 788 26 08

Mòbil: 630 20 42 40 - David Sánchez

E-mail:


Des del moment que el propietari es posi en contacte amb localizacionesbarcelona, ​​i en aquest sentit, les fotografies de la seva localització exposades en aquest lloc web, quedaran automàticament bloquejades de cara al públic, i tan aviat sigui comprovada la identitat del propietari que sol·licita la BAIXA , mitjançant un fax amb les seves dades originals i fotocòpia del DNI i una vegada verificats, serà donat de baixa definitivament.

No obstant això, en aquesta pàgina web, només es mostren fotografies de llocs que apareixen codificades, en cap cas estan vinculades a alguna direcció o contacte del propietari.

Totes aquelles fotografies que apareguin, quadres, obres d'art, o qualsevol altre objecte que pogués haver en les casa i que es trobin protegits per la propietat industrial, intel·lectual o qualsevol altre dret de propietat d'algun tipus sobre ells, seguiran trobant sota la seva propietat i per tant tindrà dret a demanar a localicacionesbarcelona.com l'eliminació d'aquestes imatges del lloc web, pels següents mitjans:


Tel / Fax: 93 788 26 08

Mòbil: 630 20 42 40 - David Sánchez

E-mail:

 

Enllaços

 
En aquest lloc web l'usuari podrà trobar alguns enllaços que el conduiran a pàgines web alienes a localicacionesbarcelona.com.

localicacionesbarcelona.com no es fa responsable del contingut dels enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos.
 
Protecció de Dades
 
En compliment de la vigent Llei 15/1999, de 13 de desembre i en l'article 5 de la "Protecció de Dades" (LOPD), localicacionesbarcelona.com a través del seu representant legal David Sánchez Giménez, exposa que totes les dades de caràcter privat de les localitzacions incorporades a aquest lloc web i dels seus propietaris, s'han de tractar com un fitxer informàtic de dades reservat de caràcter personal i exclusivament per a ús intern de localicacionesbarcelona.com. Està totalment prohibit l'exposició pública d'aquestes dades.

Aquesta informació serà tractada amb la màxima confidencialitat i seguretat d'acord amb la legislació vigent.
Vostè té dret a rectificar, cancel·lar i oposició previstos per la Llei, dirigint-se per escrit al representant d'aquest lloc web: David Sánchez, C / del Pantà 103 - 08221 de Terrassa, o bé per e-mail a


Només es facilitaran aquestes dades, i amb l'exprés consentiment dels propietaris o representants legals de les localitzacions, a les persones físiques o jurídiques que estiguin interessades a utilitzar les localitzacions escollides, com plats de filmació o de sessions fotogràfiques.

Jurisdicció i Legislació


Per a qualsevol aclariment, reclamació, ofensa o inconformitat en relació amb el lloc web de localicacionesbarcelona.com es presentarà denúncia davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa (Barcelona) Espanya.

 La manera més senzilla i eficaç per sol·licitar qualsevol aclariment, o per formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és l'enviament d'un correu electrònic a

 

  

 

 

he llegit i accepto les condicions de www.localizacionesbarcelona.com

Nom
Cognoms
Telèfon
Email
Tipus d'espai
Descripció


Polsa aquí per enviar més fotos...

Mida màxima per foto: 600kb

Diseño web Comunic-art © Localizaciones Barcelona Avís legal