Las tarifas


 

 

Enviament de referències sol·licitades per la productora: 150 per paquet de 5 localitzacions i tipus de referència.


Revisió del lloc: 50€ per consulta. Si la localització no està disponible no es cobra la gestió.
 
Localització o actualització fotogràfica: 275 per jornada.
 
Facilitar el contacte del propietari o si una productora desitja visitar una casa pre-seleccionada, s'esculli o no per a un rodatge o sessió fotogràfica, les classifica en funció de la privacitat d'alguns propietaris:

 

Les tarifes només són per facilitar els contactes, les tarifes de les cases s’han de confirmar.                             Pestanya de color GRIS:           150 per contacte i dia.
 
                           Pestanya de color VERD:           325 per contacte i dia.
 
                           Pestanya de color VERMELLA:    475 per contacte i dia.


 

Facturaré directament a la productora. En el cas d'anul·lació d'un rodatge o sessió fotogràfica es pagaran al complet les gestions realitzades fins al moment.
 
El responsable de la localització facturarà directament a la productora. El pagament s'ha de fer abans del rodatge o sessió fotogràfica, amb taló conformat o transferència bancària.
 
En cas d'anul · lació i si aquesta no és comunicada amb una antelació mínima de 24 hores, s'abonarà al propietari el 50% del preu acordat.
 
És responsabilitat de la productora la tramitació dels permisos relacionats amb ajuntaments, via pública, urbanitzacions privades o comunitats de veïns, excepte en els casos en què la gestió la faci jo personalment.
 
L'import de les tarifes no inclouen ni els impostos ni les despeses sorgeixin durant el propi treball.

 

Diseño web Comunic-art © Localizaciones Barcelona Avís legal